Iepirkumi

Rezultāti

« 2017 2016 2015

Lēmuma datums Iepirkuma līguma priekšmets Līgumcena Līguma izpildītājs Līguma izpildes termiņš
2016-12-28. Par biroja papīra piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2016/118) Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
2016-12-28. Bērnunama teritorijas daļēja labiekārtošana Labraga ielā 11, Liepājā (LPP 2016/128) EUR 32 844,88, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN SIA A-Land (52103037961) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-12-21. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2016/130) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-12-21. Par servera piegādi (LPP 2016/139) EUR 3 219, 82, neskaitot PVN. SIA ATEA (40003312822) 14 (četrpadsmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-12-21. Dekoratīvā apgaismojuma izbūve koku izgaismošanai Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2016/140) EUR 38 886,49 ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN SIA OMS (42103000774) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-12-21. Informatīvo tūrisma materiālu (bukleti, brošūras, kartes, katalogi) un reklāmas materiālu sagatavošana drukāšanai, materiālu drukāšana un materiālu piegāde (LRTIB/2016/2) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
2016-12-14. Saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešana no ielām un jūras izskalojumu izvešana no pilsētas pludmales Liepājā 2017.gadā (LPP 2016/133) EUR 31 471,50, neskaitot PVN SIA Tranzīts L (42103017130) 2017-12-31
Ziņojums
Līgums
2016-12-14. Ziņu aģentūru pakalpojumi Liepājas pilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai (LPP 2016/142) EUR 7980,00, neskaitot PVN SIA LETA (40003229349) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-12-07. Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus (LPP 2016/122) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-12-05. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā" (LPP 2016/134) EUR 41 800,00, neskaitot PVN SIA Projekts 3 (40003578510) 195 dienas
Ziņojums
Līgums
Vienošanās
2016-11-30. Liepājas pilsētas videonovērošanas kameru pieslēgšana slēgtajam optiskajam datu pārraides tīklam un datu pārraides nodrošināšana (LPP 2016/79) EUR 60110,55, neskaitot PVN SIA Lattelecom (40003052786) 53 (piecdesmit trīs mēneši)
Ziņojums
2016-11-30. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība Rīgas ielā 50, Liepājā" (LPP 2016/99) EUR 87 795,00, neskaitot PVN SIA Fabrum (40103261486) 12 mēneši
Ziņojums
2016-11-30. Par interaktīvo iekārtu piegādi un uzstādīšanu (LPP 2016/132) EUR 16 700,00, neskaitot PVN SIA Inser IT (42103061567) 15 (piecpadsmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-11-23. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma pārbūve satiksmes drošības uzlabošanai Liepājā” (LPP 2016/125) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-11-16. Par pasākuma “Stinšu svētki Liepājā” norises tehnisko nodrošnājumu (LPP 2016/120) EUR 10657,36, neskaitot PVN SIA RED CONCEPT (52103063451)
Ziņojums
Līgums
2016-11-16. Par SIA ZZ Dats izstrādāto lietojumprogrammu uzturēšanu 2017.gadā (LPP 2016/137) EUR 8677,00, neskaitot PVN SIA ZZ Dats (40003278467) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-11-09. Par degvielas iegādi Liepājas pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/91) EUR 686 217,96, neskaitot PVN AS Viada Baltija (40103867145) 36 mēneši
Ziņojums
2016-11-09. Par sniega izvešanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (LPP 2016/106) EUR 32 640,00, neskaitot PVN VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Liepājas ceļu rajons 2017-04-10
Ziņojums
2016-11-09. Bērnunama teritorijas daļēja labiekārtošana Labraga ielā 11, Liepājā (LPP 2016/119) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-11-09. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā” (LPP 2016/124) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-11-09. Par tiesībām veikt saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešanu no ielām un jūras izskalojumu izvešanu no pilsētas pludmales Liepājā 2017.gadā (LPP 2016/126) Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
2016-11-02. Par augstas pieejamības 10Gbps platjoslas lokālā tīkla savienojuma izveidi (LPP 2016/112) EUR 11 545,95, neskaitot PVN SIA IPRO (40003521916) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
2016-11-02. Par tiesībām veikt soliņu un atkritumu urnu piegādi un uzstādīšanu Liepājas pilsētā (LPP 2016/114) EUR 9853,64, neskaitot PVN SIA Jaunjoži (42101010123) 45 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-11-02. Strūklaku uzturēšana Liepājā (LPP 2016/116) EUR 18 707,43, neskaitot PVN SIA EKO Kurzeme (42103030389) 2017-12-31
Ziņojums
Līgums
2016-10-25. Atmodas bulvāra un Oskara Kalpaka ielas ietves atjaunošana, Liepājā (LPP 2016/110) EUR 87 425,81 ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 100 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-10-20. Līvas kapsētas kapličas atjaunošana Cenkones ielā 18/20, Liepājā 4.,5.,6. un 7.kārta (LPP 2015/130) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
Ziņojums (20.10.2016.)
2016-10-20. Nekustamā īpašuma noma Jūrniecības muzeja ekspozīcijas izvietošanai Liepājā (LPP 2016/70) Nomas objekta piedāvājumu atlases procedūra izbeigta bez rezultāta
2016-10-20. Paredzētās darbības “Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi novērtējums (LPP 2016/102) iepirkums pārtraukts iepirkums pārtraukts iepirkums pārtraukts
Ziņojums
Ziņojums (11.11.2016.)
2016-10-20. Apgaismojuma komponenšu un to piederumu piegāde (LPP 2016/109) līdz EUR 41’999,00 bez PVN MODULS INTERJERS SIA (40003894734) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-10-20. Par servera piegādi (LPP 2016/113) EUR 2 890,00, neskaitot PVN SIA Liepājas skaitļošanas centrs 1 (42103017713) 10 (desmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-10-18. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vecās ostmalas posma un tam piegulošo ielu posmu pārbūve Liepājā” (LPP 2016/111) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-10-13. Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv dizaina, tehniskā un funkcionālā risinājuma izstrāde (LPP 2016/100) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-10-12. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību veco ļaužu dzīvojamās mājas vienkāršotai fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai Ganību ielā 135/141, Liepāja (LPP 2016/107) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-10-12. Akmens dobes atjaunošana Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2016/104) EUR 83656,94, neskaitot PVN, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas SIA A-Land (52103037961) 120 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-10-07. Skvēra labiekārtojums, Liepājā (LPB 2016/05) Prēmija uzvarētājam 2500 eiro SIA “A.R.T. PROJEKTS”
Ziņojums
2016-10-05. Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas ielu uzturēšanas darbus ziemas sezonās (LPP 2016/78) vienā gadā EUR 477 822,00 SIA Clean R (40003682818) četras ziemas sezonas
Ziņojums
2016-10-05. Par būvprojekta minimālā sastāvā un darba uzdevuma izstrādi objektam “Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība, skolas ēkas pārbūve Liedaga ielā 5, Liepājā” (LPP 2016/101) EUR 131 731,60, neskaitot PVN SIA NAMS (40103036167) 210 dienas
Ziņojums
2016-10-05. Niedru pļaušanas traktora uzkarināmas pļaušanas ierīces piegāde (LPP 2016/108) EUR 4890,00, neskaitot PVN SIA BALTIJAS JAHTU SERVISS (40003718706) 30 (trīsdesmit) dienas.
Ziņojums
Līgums
2016-09-28. Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi (LPP 2016/87) EUR 43 927,00, neskaitot PVN SIA Baltijas Banknote (40102000497) 2017-12-31
Ziņojums
2016-09-28. Liepājas pilsētas suvenīru līnijas kataloga izstrāde un suvenīru piegāde (LPP 2016/90) Atbilstoši izstrādātajam suvenīru katalogam SIA Prezentreklāmas aģentūra (40003929542) Līdz 24 mēnešiem
Ziņojums
2016-09-28. Liepājas pilsētas objekta festivālā "Staro Rīga 2016" izveidošana un realizēšana (LPP 2016/80) EUR 5998,00, neskaitot PVN SIA UNO MOSSA (40103658884) 2016-11-20
Ziņojums
Līgums
2016-09-28. IP telefonijas risinājums, fiksēto sakaru un interneta pakalpojumu nodrošināšana (LPP 2016/103) 1.iepirkuma daļa-EUR 9946,64, neskaitot PVN. 2.iepirkuma daļa-EUR 15720,00, neskaitot PVN. Abās iepirkuma daļās - SIA Lattelecom (40003052786) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-09-28. Liepājas pilsētas domes ēkas telpu remonts un fasādes apakšējās daļas (1stāva līmenī) atjaunošana (LPP 2016/105) 1.iepirkuma daļā EUR 29 755,36, neskaitot PVN; 2.iepirkuma daļā EUR 17 012,03, neskaitot PVN 1.iepirkuma daļā SIA firma “UPTK” ; 2.iepirkuma daļā SIA “Liepājas Celtnieks” 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums 1.iepirkuma daļa
Līgums 2.iepirkuma daļai
2016-09-20. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana dzīvošanai derīgā stāvoklī (LPPINĪP 2016/10) EUR 25 853,00, neskatot PVN SIA MK Būvniecība 70 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-09-14. Ziemassvētku tramvaja noformējuma izstrādāšana, uzstādīšana un uzturēšana (LPP 2016/96) EUR 5 431,00, neskaitot PVN SIA Reklāmas Apgāds (42103028721) 2017-02-13
Ziņojums
Līgums
2016-09-08. Ēkas Dārza ielā 4/8, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 033 0120 002, telpu un kāpņu atjaunošana (LPPINĪP 2016/9) EUR 73 203,35, neskatot PVN SIA Mūrnieks 45 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-09-07. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam Laukuma pārbūve Lidostas ielā 8, Cimdeniekos, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā (LPP 2016/98) EUR 9 000,00 (neskaitot PVN) SIA Evolution Road (40103902811) 130 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-31. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību veco ļaužu dzīvojamās mājas vienkāršotai fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai Ganību ielā 135/141, Liepāja (LPP 2016/93) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-08-24. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus (LPP 2016/67) 1., 2.un 3.iepirkuma daļa EUR 48 872,00, neskaitot PVN// 4.iepirkuma daļa EUR 3754,00, neskaitot PVN 1., 2.un 3.iepirkuma daļa SIA RED CONCEPT (52103063451)// 4.daļa SIA Abava Pluss (42103036150) 2017-02-13
Ziņojums (20.07.2016.)
Ziņojums (18.08.2016.)
Ziņojums (24.08.2016.)
2016-08-24. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā”, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principus (LPP 2016/81) EUR 56 172,00, neskaitot PVN SIA BM-projekts (40103196966) 161 diena
Ziņojums
2016-08-24. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu posmu pārbūve, Liepājā” (LPP 2016/86) EUR 15 310,00, neskaitot PVN SIA Evolution Road (40103902811) 136 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-24. Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana Liepājas pilsētas pašvaldības projektam „Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” (LPP 2016/88) EUR 4400,00, neskaitot PVN SIA KONSORTS (40003209785) 42 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-24. Ēkas Dārza ielā 4/8, Liepājā, kadastra apzīmējums 1700 033 0120 002, telpu un kāpņu atjaunošana (LPPINĪP 2016/7). Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums (19.08.2016.)
ZIņojums (24.08.2016.)
2016-08-17. Bērnu rotaļu laukuma daļas pārbūve Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2016/69) EUR 154 535,50, neskaitot PVN SIA Fixman (40003910812) 80 dienas
Ziņojums
2016-08-17. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža (LPP 2016/66) EUR 51267,00, neskaitot PVN SIA RED CONCEPT (52103063451) 2017-02-13
Ziņojums
2016-08-17. Liepājas muzeja teritorijas mūra žoga atjaunošana Kūrmājas prospektā 16, Liepājā (LPP 2016/85) EUR 19 180,51, ieskaitot finanšu rezervi un neskaitot PVN SIA JAR Celtnieks un Co (48503018583) 60 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-17. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību publiskajiem aktīvās atpūtas laukumiem “Varavīksnītes” un “Villa Alma”, Bernātos (LPP 2016/89) EUR 5800,00 (abas iepirkuma daļas), neskaitot PVN SIA BM-Projekts (40103196966) 95 dienas un 109 dienas
Ziņojums
Līgums LPP 2016/89-1
Līgums LPP 2016/89-2
Vienošanās pie līguma Nr.LPP 2016/89-2
2016-08-17. Dzīvojamās mājas un šķūņa nojaukšana Zāļu ielā 57, Liepājā (LPP 2016/95) EUR 7 169,93, neskaitot PVN SIA SK Transports (42103050741) 30 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-10. Par interaktīvās tāfeles piegādi (LPP 2016/94) EUR 1730,00, neskaitot PVN SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784) 20 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-03. Par tiesībām veikt ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbus Liepājā (LPP 2016/60) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-08-03. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Autostāvlaukuma izbūve Baznīcas ielā 7/9, Liepājā” (LPP 2016/76) EUR 10350,00, neskaitot PVN SIA JOE (43603067147) 144 (viens simts četrdesmit četras) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-03. Bērnu rotaļu laukuma izveide Piejūras slimnīcas teritorijā (LPP 2016/84) EUR 5 619,04, neskaitot PVN SIA Fixman (40003910812) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-08-01. J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas daļas atjaunošana (ugunsgrēka seku novēršana) (LPP 2016/92) EUR 88 128,45, ieskaitot finanšu rezervi 10% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN SIA Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks (42103000295) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums (27.07.2016.)
Ziņojums (01.08.2016.)
Līgums
2016-07-27. Par LED gaismekļu piegādi Ezermalas ielā 9b, Liepājā (LPP 2016/50) EUR 10151,10, neskaitot PVN SIA Moduls Interjers (40003894734) 21 diena
Ziņojums
Līgums
2016-07-20. Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība Rīgas ielā 50, Liepājā (LPP 2015/63) EUR 6185316,13, neskaitot PVN AS UPB (42103000187) 16 mēneši
Ziņojums (01.06.2016.)
Ziņojums (20.07.2016.)
2016-07-20. Par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu (LPP 2016/82) EUR 11 256,16, neskaitot PVN SIA GoPlay (40103886697) 45 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-07-13. Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana un projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana Liepājas pilsētas pašvaldības projektiem „Uzņēmējdarbības vides attīstība Kapsēdes ielā, Liepājā” un “Uzņēmējdarbības vides attīstība Krūmu ielā, Liepājā” (LPP 2016/51) Katrā iepirkuma daļā EUR 6443,00, neskaitot PVN un ekspertu konsultāciju stundas likme EUR 23,50, neskaitot PVN. Piegādātāju apvienība SIA Civitta Latvija (40103391513) un UAB Civitta (302477747) 1.iepirkuma daļā, 2.iepirkuma daļā - 33 dienas
Ziņojums
Līgums 1
Līgums 2
2016-07-13. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma pārbūve satiksmes drošības uzlabošanai Liepājā (LPP 2016/74) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-07-06. Par degvielas un autogāzes iegādi Liepājas pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/37) Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem
Ziņojums
2016-07-06. Asfaltbetona seguma virsmas apstrāde Liepājā (LPP 2016/65) EUR 39 340,82, neskaitot PVN SIA Saldus ceļinieks (48503000026) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-07-06. Zvejas kontroles un uzraudzības tehniskā aprīkojuma piegāde - laiva ar dzinēju un piekabi (LPP 2016/72) EUR 9 581,41, neskaitot PVN SIA FjordStar (40103389519) 30 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-07-06. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vētru ielas pārbūve, Liepājā” (LPP 2016/83) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-06-29. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību izglītības iestāžu ēkām Ganību ielā 106, Liepājā un Liedaga ielā 5, Liepājā, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus. (LPP 2016/43) 1.iepirkuma daļa-EUR 23 424,00 bez PVN. 2.iepirkuma daļa-EUR 33 536,00 bez PVN. Abās iepirkuma daļās SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs” (42103000401) 265 dienas
Ziņojums
2016-06-29. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību publiskajiem aktīvās atpūtas laukumiem “Varavīksnītes” un “Villa Alma”, Bernātos (LPP 2016/71) Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
2016-06-29. Par būvprojekta “Liepājas vieglatlētikas manēža Rīgas ielā 50, Liepājā” ekspertīzi (LPP 2016/77) EUR 22 800,00, neskaitot PVN SIA CMB (43603024025) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-06-22. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību izglītības iestāžu ēkām Kr.Valdemāra ielā 35/37, Alejas ielā 16 un Rīgas ielā 50, Liepājā, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus (LPP 2016/47) 1.iepirkuma daļa-EUR 29 830,00 bez PVN. 2.iepirkuma daļa-EUR 29 830,00 bez PVN, 3.iepirkuma daļa-EUR 31 615,00 bez PVN. Visās 3 iepirkuma daļās-SIA Baltex Group (40103274353) 94 (deviņdesmit četras) dienas
Ziņojums
2016-06-20. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA LIEPĀJAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS REĢIONĀ (LPP 2016/8) Iepirkuma daļa Nr.1 - 6 247 500 EUR bez PVN. Iepirkuma daļa Nr.2 - 6 244 250 EUR bez PVN. Iepirkuma daļa Nr.1 - personu apvienība SIA Eko Kurzeme un SIA Eco Baltia vide. Iepirkuma daļa Nr.2 - personu apvienība SIA Clean R, SIA Tranzīts L waste un SIA EKO joma. Abām daļām: 7 gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas
Ziņojums
2016-06-15. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Vētru ielas pārbūve, Liepājā” (LPP 2016/58) Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
2016-06-15. Par ēku kompleksa restaurācijas un rekonstrukcijas (pārbūves) Kungu ielā 24, Liepājā, būvprojekta ekspertīzi (LPP 2016/56) EUR 6999,00, neskaitot PVN SIA V projekts (42102010421) 30 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-06-15. Par būvprojekta “Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija, Liepājā” ekspertīzi (LPP 2016/73) EUR 21 999,00, neskaitot PVN SIA Alfina (40003669256) 40 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-06-10. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana dzīvošanai derīgā stāvoklī (LPPINĪP 2016/6) EUR 24 101,94, neskaitot PVN SIA MK Būvniecība 90 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-06-08. Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas ielu uzturēšanas darbus ziemas sezonās (LPP 2016/9) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2016-06-08. Ielu un veloceliņu ikdienas kopšanas pakalpojumi Liepājā (LPP 2016/25) EUR 821076,20 bez PVN vienā gadā SIA Tranzīts L (42103017130) no 2017.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim
Ziņojums
2016-06-08. Ieejas mezgla pandusa izbūve Flotes ielā 7, Liepājā (LPP 2016/64) EUR 25 890,89 ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN SIA MK Būvniecība (42103060985) 60 dienas
Ziņojums
Līgums
Vienošanās
2016-06-08. Bērnu rotaļu laukuma izveide Piejūras slimnīcas teritorijā (LPP 2016/68) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-06-08. Liepājas pilsētas pašvaldības informācijas tehnoloģiju datu glabāšanas infrastruktūras modernizācija (LPP 2016/63) EUR 40 654,97, neskaitot PVN SIA IPRO (40003521916) 60 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-06-08. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogrammas NINO parādu piedziņas moduļa iegāde, pielāgošana un darbinieku apmācība (LPP 2016/75) EUR 6000,00, neskaitot PVN SIA ZZ Dats (40003278467) 2016.gada 30.augusts
Ziņojums
Līgums
2016-06-01. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principus (LPP 2016/22) EUR 77 430,00, neskaitot PVN SIA Arhitektu birojs Krasts (40003683118) 365 dienas
Ziņojums
2016-06-01. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā”, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma un energoefektivitātes principus (LPP 2016/30) EUR 97 347,00, neskaitot PVN SIA REM PRO (41503041904) 314 kalendārās dienas
Ziņojums
2016-06-01. Par interaktīvo tāfeļu piegādi (LPP 2016/55) EUR 4100,00, neskaitot PVN SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784) 20 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-06-01. Būvprojekta "Tramvaja līnija un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija, Liepājā” ekspertīzi (LPP 2016/59) Iepirkums pārtaukts Iepirkums pārtaukts Iepirkums pārtaukts
Ziņojums
2016-06-01. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „ Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā” (LPP 2016/34) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2016-05-31. Jaunas daudzfunkciju automašīnas piegāde (LPPINĪP 2016/5) EUR 13 553,72, neskaitot PVN SIA Lāde 25 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-05-25. Zvejas kontroles un uzraudzības tehniskā aprīkojuma piegāde (LPP 2016/40) 2.iepirkuma daļa - EUR 2694,00 bez PVN. 2.iepirkuma daļa SIA KEMEK Engineering (40003269036). 2.iepirkuma daļa - 30 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-05-25. Laivas un eholotes piegāde (LPP 2016/49) 1.iepirkuma daļa pārtraukta. 2.iepirkuma daļa - EUR 595,04 bez PVN. 1.iepirkuma daļa pārtraukta. 2.iepirkuma daļa - SIA FjordStar (40103389519). 2.iepirkuma daļa - 30 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-05-25. Izglītības iestāžu ēku tehniskā apsekošana (LPP 2016/54) 1. iepirkuma daļā EUR 550,00, 2. iepirkuma daļā EUR 550,00, 3. iepirkuma daļā EUR 1550,00, 4. iepirkuma daļā EUR 550,00, neskaitot PVN. SIA Campaign (50003773841) 45 dienas
Ziņojums
Līgums 1.iepirkuma daļa
Līgums 2.iepirkuma daļa
Līgums 3.iepirkuma daļa
Līgums 4.iepirkuma daļa
2016-05-19. Par būvprojekta izstrādi objektam “Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma pārbūve satiksmes drošības uzlabošanai, Liepājā” Pabeigts bez rezultāta Pabeigts bez rezultāta Pabeigts bez rezultāta
2016-05-19. Par būvprojekta izstrādi objektam “Liepājas Internātpamatskolas ēkas pārseguma konstrukciju atjaunošana, Krūmu iela 65, Liepājā” EUR 1530,00, neskaitot PVN SIA JOE (43603067147)
2016-05-19. Par būvprojekta izstrādi objektam “J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas jumta konstrukciju atjaunošana, Alejas ielā 16, Liepājā” EUR 2370,00, neskaitot PVN SIA JOE (43603067147)
2016-05-18. Par pasta pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldības vajadzībām (LPP 2016/10) 1.iepirkuma daļa - EUR 12480,00 bez PVN 1 (vienā gadā). 2.iepirkuma daļa - EUR 7520,60 bez PVN 1 (vienā) gadā 1.iepirkuma daļa - SIA AC Kurzemes vārds (42103043970). 2.iepirkuma daļā - VAS Latvijas Pasts (40003052790) 24 mēneši
Ziņojums
Līgums-1
Līgums-2
2016-05-18. Bērnu rotaļu laukuma daļas pārbūve Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2016/11) Izbeigts bez rezultāta Izbeigts bez rezultāta Izbeigts bez rezultāta
Ziņojums
2016-05-18. Bērnu rotaļu laukuma izveide Piejūras slimnīcas teritorijā (LPP 2016/62) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-05-18. Būvprojekta "Koncertdārza "Pūt, Vējiņi!" rekonstrukcija (pārbūve) Liepājā" korekcija EUR 12 000,00, neskaitot PVN SIA SIBLAT (40003059337) 18.07.2016.
Ziņojums
Līgums
2016-05-11. Par autobusu pieturvietu paviljonu uzstādīšanu Liepājas pilsētā (LPP 2016/48) EUR 11027,77, neskaitot PVN SIA Jaunjoži (42101010123) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-05-11. Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi (LPP 2016/45) EUR 36 998,35, neskaitot PVN SIA SD Autocentrs (42103012097) 16 nedēļas
Ziņojums
Līgums
2016-05-11. Tirdzniecības kanāla krasta nostiprinājumu tehniskā apsekošana Vecajā ostmalā, posmā no zemes gabala Nr.1 līdz Nr.16/18, Liepājā (LPP 2016/46) EUR 14 650,00, neskaitot PVN SIA Geo Consultants (40003340949) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-05-11. Par jaunas daudzfunkciju automašīnas piegādi (LPPINĪP 2016/4) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-05-09. Par vieglās pasažieru automašīnas piegādi (LPB 2016/04) 17132,23 EUR (bez PVN) SIA SD Autocentrs 45 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-05-09. Ieejas mezgla pandusa izbūve Flotes ielā 7, Liepājā (LPP 2016/52) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-05-05. Par informatīvā izdevuma „Katram liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu (LPP 2016/20) EUR 46 826,01, neskaitot PVN SIA Kurzemes vārds (42103002455) 12 mēneši
Ziņojums
2016-05-05. Luksoforu komponenšu un to piederumu piegāde (LPP 2016/29) EUR 149 955,50, neskaitot PVN SIA Moduls Interjers (40003894734) 36 mēneši
Ziņojums
2016-04-27. Par biroja tehnikas piegādēm (LPP 2016/6) Vispārīgā vienošanās SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs, SIA LDC Datortehnika, SIA Inser IT, SIA CRC 24 (divdesmit četri mēneši)
Ziņojums
2016-04-27. Liepājas sporta centra “Ezerkrasts” ēkas telpu atjaunošana Dunikas ielā 9/11, Liepājā 1.kārta (LPP 2016/23) EUR 52 555,15, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN. SIA MK Būvniecība (42103060985) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
Vienošanās
2016-04-27. Par tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu (LPP 2016/21) EUR 41000,00 vienā gadā AAS BTA Baltic Insurance Company (40103840140) 3 (trīs) gadi
Ziņojums
2016-04-27. Ģērbtuvju skapju bloku ar soliņiem, solu un pakaramo komplektu piegāde un uzstādīšana (LPP 2016/32) EUR 3 199,19, neskaitot PVN SIA “WSP” (40103375307) 6 (sešas) nedēļas
Ziņojums
Līgums
2016-04-27. Vides reklāmas stendu ar metāla dizaina elementiem izgatavošana un uzstādīšana Liepājas pilsētas teritorijā (LPP 2016/44) EUR 23 520,70, neskaitot PVN SIA RED CONCEPT (52103063451) 2 (divi) mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-04-25. Ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9 atjaunošana (LPPINĪP 2016/3) EUR 20 697,89 neskaitot PVN SIA BŪVE LV (42103060951) 60 dienas
Ziņojums
Līgums
2016-04-21. Par interaktīvās tāfeles piegādi (LPP 2016/53) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-04-20. Sabiedriskās domas pētījumu veikšana par Liepājas pilsētas attīstības programmas īstenošanas gaitu (LPP 2016/13) EUR 24 730,00, neskaitot PVN SIA Latvijas fakti (40103083424) 24 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-04-14. Izmaksu ieguvumu analīzes sagatavošana Liepājas pilsētas pašvaldības projektiem „Uzņēmējdarbības vides attīstība Kapsēdes ielā, Liepājā” un “Uzņēmējdarbības vides attīstība Krūmu ielā, Liepājā” Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-04-13. Informatīvi izglītojoša kampaņa jaunu ķēpājumu mazināšanai pilsētvidē – radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte (LPP 2016/28) EUR 8401,00, neskaitot PVN SIA “IDEA RIGA” (40003428059) Līdz 2016.gada 1.novembrim
Ziņojums
Līgums
2016-04-13. Sportisko aktivitāšu un atjautības uzdevumu sagatavošana un organizēšana orientēšanās spēles komandām “Liepājas pēdas Latvijā” kontrolpunktos (LPP 2016/42) EUR 3469,00, neskaitot PVN SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC (45403009746) 2016.gada 4.maijā no plkst.12:15 līdz 16:30
Ziņojums
Līgums
2016-04-13. Zvejas kontroles un uzraudzības tehniskā aprīkojuma piegāde (LPP 2016/40) 1.un 3.iepirkuma daļa izbeigta bez rezultātiem 1.un 3.iepirkuma daļa izbeigta bez rezultātiem 1.un 3.iepirkuma daļa izbeigta bez rezultātiem
Ziņojums
2016-04-08. Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu, situācijas, apgrūtinājumu un nomas plānu izgatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības projektu izstrādāšana (LPPINĪP 2016/2) EUR 13 000,00, neskaitot PVN SIA METRUM R Līdz līguma saistību izpildei
Ziņojums
Līgums
2016-04-06. Apstādītu puķu kastu piegāde, uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā (LPP 2016/31) EUR 11 923,40 (neskaitot PVN) SIA SEDUMI (45403008187) 2016-10-06
Ziņojums
Līgums
2016-04-06. Par Liepājas pilsētas liedaga zonas mehanizētu attīrīšanu vasaras sezonā (LPP 2016/39) EUR 23,70, bez PVN, par 1ha (viena hektāra) pludmales smilšu mehanizētu attīrīšanu ar atkritumu nogādi legālā izgāztuvē SIA Tranzīts L (42103017130) no 2016.gada 15.maija līdz 2016.gada 15.septembrim
Ziņojums
Līgums
2016-04-04. Stabos stiprināmu puķu trauku un vides dizaina objektu nodrošināšana ar stādījumiem un uzturēšana Liepājas pilsētā (LPB 2016/03) 20284,20 EUR (bez PVN) SIA SEDUMI 2016-10-01
Ziņojums
Līgums
2016-03-30. Dekoratīvo puķu trauku uzstādīšana, aprīkošana un uzturēšana Liepājā (LPP 2016/27) EUR 5 814,02 (neskaitot PVN) SIA Pīlādži – juniors (42103048802) 2016-10-06
Ziņojums
Līgums
2016-03-30. Par interaktīvās tāfeles un digitālās dokumentu kameras piegādi (LPP 2016/33) EUR 2 940,95 (neskaitot PVN) SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas (40003482515) 10 (desmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-03-30. Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu (LPP 2016/35) EUR 18 400,00, neskaitot PVN SIA Visma Enterprise (40003734170) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-03-30. Par datu analīzes sistēmas Microstrategy atbalsta pakalpojumiem (LPP 2016/36) EUR 8783,33, neskaitot PVN SIA Visma Enterprise (40003734170) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-03-30. Sociālā pakalpojuma - asistentu - pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana Liepājas Pludmales pieejamības kompleksā (LPP 2016/41) EUR 10 000,00, neskaitot PVN Liepājas Neredzīgo biedrība (40008093846) 15.05.2015.-15.09.2015.
Ziņojums
Līgums
2016-03-30. Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana (LPP 2016/24) EUR 345 295,00, neskaitot PVN Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (50003958651) 12 mēneši
Ziņojums
2016-03-23. Par tiesībām veikt parku apsaimniekošanas pakalpojumus Liepājas pilsētā (LPP 2016/19) EUR 388 893,44, neskaitot PVN, vienā gadā SIA Tranzīts L (42103017130) No 2017.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim
Ziņojums
2016-03-23. Dekoratīvu karogu pie laternu stabiem, mastu karogu uzlikšana un noņemšana Liepājā (LPB 2016/02) - par viena mastu karoga uzlikšanu, noņemšanu un apkopi 8.98 EUR (bez PVN) - par viena dekoratīvā karoga pie laternu staba uzlikšanu, noņemšanu un apkopi 12.44 EUR (bez PVN) - par viena bojāta mastu karoga nomaiņu 2.53 EUR (bez PVN) SIA RED CONCEPT 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-03-16. Par tiesībām veikt zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumus Liepājas pilsētā (LPP 2016/15) EUR 306 473,94, neskaitot PVN, vienā gadā SIA Tranzīts L (42103017130) No 2017.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim
Ziņojums
2016-03-16. Liepājas vingrošanas sporta skolas telpu grupas atjaunošana Rīgas ielā 8, Liepājā (LPP 2016/26) EUR 23 754,29 neskaitot PVN SIA MK Būvniecība (42103060985) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
Vienošanās
2016-03-09. Par tiesībām veikt ceļu būvmateriālu kvalitātes pārbaudes Liepājas pilsētas pašvaldības ielu pārbūves, atjaunošanas un uzturēšanas darbos 2016.gadā (LPP 2016/16) EUR 30162,50, neskaitot PVN SIA Ceļu eksperts (40003876635) 2016-12-31
Ziņojums
Līgums
2016-03-08. Ēkas Klāva Ukstiņa ielā 7/9 atjaunošana (LPPINĪP 2016/1) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-03-02. Pilsētas laukumu un to infrastruktūras ikdienas kopšanas pakalpojumi Liepājas pilsētā (LPP 2016/5) EUR 145 697,47, neskaitot PVN, vienā gadā SIA Tranzīts L (42103017130) No 2017.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim
Ziņojums
2016-03-02. Dekoratīvu karogu pie laternu stabiem, mastu karogu uzlikšana un noņemšana Liepājā (LPB 2016/01) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-02-24. Par veterinārārstu pakalpojumiem (LPP 2016/17) EUR 35 500,00, neskaitot PVN Endija Venškevica, Sarma Korkliša, Marina Pastuhova (IK “VINNI”), Dzintars Tīds un Uģis Skangals (SIA “DZIVET”), Anna Briede 24 mēneši
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās
2016-02-24. Par programmatūras licenču piegādēm (LPP 2016/14) Vispārīgā vienošanās SIA Datakom (40103142605), SIA DPA (40003351675), SIA Inser IT (42103061567), SIA Komerccentrs DATI grupa (40003115371) 24 mēneši
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās
2016-02-24. Liepājas vingrošanas sporta skolas telpu grupas atjaunošana Rīgas ielā 8, Liepājā (LPP 2016/18) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-02-20. Garnizona kapsētas rekonstrukcija Liepājā, 6.,7.,8.un 9.kārta (LPP 2015/127). iepirkums pārtraukts iepirkums pārtraukts iepirkums pārtraukts
Ziņojums
Ziņojums (21.10.2016.)
2016-02-17. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma, ilgtspējīgas būvniecības un energoefektivitātes principus. (LPP 2015/91) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2016-02-17. Elektroenerģijas tirgus eksperta konsultāciju pakalpojumi (LPP 2016/7) EUR 33 600,00, neskaitot PVN SIA Prudentia Energy Markets (40103382313) 48 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-02-15. Par datortehnikas piegādi (LPP 2015/79) Vispārīgā vienošanās SIA Inser IT (42103061567), SIA LDC Datortehnika (42103048408), SIA Liepājas skaitļošanas centrs 1 (42103017713), SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784), SIA ATEA (40003312822) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums
2016-02-15. Grants segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (LPP 2016/12) EUR 101 851,33, neskaitot PVN VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Liepājas ceļu rajons (40003356530) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-02-10. Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā (LPP 2015/131) EUR 48 568,69, neskaitot PVN SIA Iga – 4 (42103032290) No 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim
Ziņojums
2016-02-10. Līvas kapsētas kapličas atjaunošana Cenkones ielā 18/20, Liepājā 4.,5.,6. un 7.kārta (LPP 2015/135) EUR 63 842,50 ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN SIA firma UPTK (42103006052) 110 (viens simts desmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2016-02-10. Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšana ūdens objektiem Liepājā (LPP 2016/1) EUR 28 000,00, neskaitot PVN SIA Eiroprojekts (40003493684) 4 (četri) mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-02-03. Bruģa segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (LPP 2016/2) EUR 112 682,38, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-02-03. Par dāvanu komplektu jaundzimušajiem piegādi (LPP 2016/3) 1.daļa 6600,00, 2.daļa 7800,00 (summas bez PVN) 1.daļa Guntars Andersons, 2.daļa Ira Cīrule 12 mēneši
Ziņojums
Līgums - iepirkuma 1.daļa
Līgums - iepirkuma 2.daļa
2016-01-25. Poligrāfijas drukas darbi Liepājas pilsētas pašvaldības vajadzībām (LPP 2015/125) Vispārīgā vienošanās SIA Mārketinga projektu aģentūra Fortius (42103027961) 24 mēneši
Ziņojums
2016-01-25. Par pasākuma “Stinšu svētki Liepājā” norises tehnisko nodrošinājumu (LPP 2015/134) EUR 10 740,00,00, neskaitot PVN SIA RED CONCEPT (52103063451) 13.02.2016.
Ziņojums
Līgums
2016-01-20. Ziņu aģentūru pakalpojumi Liepājas pilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai (LPP 2016/4) EUR 2400,00, neskaitot PVN SIA Latvian News Service 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2016-01-13. Grants segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (LPP 2015/132) Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
2016-01-08. Veterinārārsta un farmaceitiskie pakalpojumi Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei (NP 2015/2) PIedāvāto vienību cenu kopsumma EUR 564,81, neskaitot PVN Veterinārārste Endija Venškevica (prakses sert.Nr.V-2786-20) 12 mēneši
Lēmums
Līgums
2016-01-08. Liepājas izstāžu stenda izgatavošana (LRTIB/2016/1) EUR 5990.00, neskaitot PVN SIA RED CONCEPT (40003615770)
Ziņojums
Līgums
2016-01-06. Par juridisko pakalpojumu sniegšanu (LPP 2015/115) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2016-01-06. Par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdrukāšanu, ievietošanu aploksnēs un nodošanu nosūtīšanai (LPP 2015/105) EUR 1 355.34, neskaitot PVN AS OpusCapita (40003380477) 2016-02-01
Ziņojums
Līgums