Iepirkumi

Rezultāti

« 2017 2016 2015

Lēmuma datums Iepirkuma līguma priekšmets Līgumcena Līguma izpildītājs Līguma izpildes termiņš
2017-12-27. Pasākuma “Stinšu svētki Liepājā” norises nodrošinājums (LPP 2017/170) EUR 21 484,60, neskaitot PVN SIA Šarmants (42103081031) 2017.gada 27.janvāris
Ziņojums
2017-12-20. Liepājas internātpamatskolas ēkas pārseguma konstrukciju atjaunošana Krūmu ielā 65, Liepāja (LPP 2017/74) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums (20.06.2017.)
Ziņojums (20.12.2017.)
2017-12-20. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/126) atbilstoši vienību cenām SIA AUTO VIP BUSS (42103065959) 36 mēneši
Ziņojums
2017-12-20. Strūklaku uzturēšana Liepājā (LPP 2017/176) EUR 19 690,16, neskaitot PVN SIA EKO KURZEME (42103030389) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-12-20. Par rotaļu laukumu izveidi Liepājas pilsētas mikrorajonos 2018.un 2019.gadā (LPP 2017/161) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-12-13. Izmaksu - ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas sagatavošana projektam „Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā” (LPP 2017/88) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums (09.08.2017.)
Ziņojums (14.12.2017.)
2017-12-13. Regulējamas gājēju pārejas ierīkošana Brīvības ielā pirms krustojuma ar Slimnīcas ielu, Liepājā (LPP 2017/162) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-12-13. Par Vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu 2018.gadā (LPP 2017/179) EUR 14 320,66, neskaitot PVN SIA ZZ Dats (40003278467) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-12-06. Gājēju pārejas ierīkošana Uliha ielā pirms krustojuma ar Klaipēdas ielu un ietvju pārbūve piegulošajos posmos, Liepājā (LPP 2017/165) EUR 39 030,64, neskaitot PVN SIA Aizputes ceļinieks (42103000806) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-11-29. Par basketbola un volejbola sporta formu piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/145) SIA Sporta punkts Latvija (40103183266) 1.iepirkuma daļa - EUR 3 593,84, neskaitot PVN. 2.iepirkuma daļa - EUR 2 711,36, neskaitot PVN. 24 mēneši
Ziņojums
2017-11-29. Planšetdatoru uzlādes, uzglabāšanas un transportēšanas kastes piegāde un digitālā interaktīvā ekrāna ar programmatūru piegāde un uzstādīšana Liepājas A.Puškina 2.vidusskolai (LPP 2017/150) EUR 5 170,08, neskaitot PVN SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784) 15 dienas
Ziņojums
Līgums
2017-11-24. Strūklaku uzturēšana Liepājā (LPP 2017/169) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-11-22. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā "J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta" (LPP 2017/121) EUR 299 452,99, neskaitot PVN SIA VEGA 1 (42103021066) 180 (viens simts astoņdesmit) dienas
Ziņojums
2017-11-22. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas pilsētas 12.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta” (LPP 2017/135) EUR 241 926,68, neskaitot PVN SIA Vega 1 (42103021066) 180 dienas
Ziņojums
2017-11-22. Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā (LPP 2017/140) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-11-22. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas ēkas atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana Liedaga ielā 5” (LPP 2017/141) EUR 18 900,00, neskaitot PVN SIA Būviecere (42103055217) 300 dienas
Ziņojums
2017-11-22. Par tiesībām veikt saslauku, atkritumu, nokritušo koku lapu izvešanu no ielām un jūras izskalojumu izvešanu no pilsētas pludmales Liepājā 2018.gadā (LPP 2017/154) EUR 29 544,00, neskaitot PVN SIA Tranzīts L (42103017130) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-11-22. Par sporta inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/155) 1.iepirkuma daļa - EUR 1 430,00, neskaitot PVN, 2.iepirkuma daļa - EUR 700,83, neskaitot PVN, 3.iepirkuma daļa - EUR 1 570,00, neskaitot PVN. 1.un 3.iepirkuma daļa SIA SPORTA HALLE (40003332710). 2.iepirkuma daļa - SIA RANTZOWS SPORT (40003528045). 30 dienas
Ziņojums
Līgums 1
Līgums 2
2017-11-22. Pārtikas produktu piegāde daļā “Citi piena izstrādājumi” Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm (LPP 2017/158) 1.Iepirkuma daļā EUR 2 402,10, bez PVN; 2. Iepirkuma daļā EUR 16 807,60, bez PVN SIA Sanitex (40003166842) 1.daļā - 12 mēneši, 2.daļā 24 mēneši
Ziņojums
Līgums-1
2017-11-15. Par sniega izvešanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (LPP 2017/148) EUR 42 480,00, neskaitot PVN SIA “A-Land” (52103037961) 2018-04-10
Ziņojums
Līgums
2017-11-15. Par hokeja sporta formu un mīkstā inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/139) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-11-08. Par videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu (LPP 2017/147) EUR 18 937,75, neskaitot PVN SIA Mondot (40003647780) 90 dienas
Ziņojums
Līgums
Vienošanās
2017-11-08. Apgaismojuma komponenšu un to piederumu piegāde (LPP 2017/149) Līdz EUR 41 999,00 bez PVN SIA Moduls Interjers (40003894734) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-11-08. Par piena produktu piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm (LPP 2017/157) Iepirkuma daļā Nr.1EUR 16 209,80 bez PVN; Iepirkuma daļā Nr.2 EUR 11 918,30 bez PVN SIA “Elpa” (42103009059) 24 mēneši
Ziņojums
Līgums 1
Līgums 2
2017-11-03. Apspriede ar piegādātājiem pirms iepirkuma procedūru par datortehnikas un biroja tehnikas piegādēm izsludināšanas Apspriede notika 03.11.2017. Apspriede notika 03.11.2017. Apspriede notika 03.11.2017.
2017-11-01. Skatuves, skaņas, gaismu un video tehnikas noma Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pasākumiem (LPP 2017/95) Saskaņā ar vienību izcenojumiem. SIA BANG! (42103035687) 24 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-11-01. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas ēkas vienkāršotā atjaunošana I un II kārta” (LPP 2017/130) EUR 433637,47, neskaitot PVN PS Konsorcijs RT-ALTE (40103836728) 180 (viens simts astoņdesmit) dienas
Ziņojums
2017-11-01. Pārtikas preču piegāde Liepājas Speciālajai internātpamatskolai (LPP 2017/131) Skatīt ziņojumu Skatīt ziņojumu 24 mēneši
Ziņojums (18.10.2017.)
Ziņojums (25.10.2017.)
Ziņojums (01.11.2017.)
Līgums 7. un 11. iepirkuma daļa
Līgums 8.iepirkuma daļa
Līgums 4.un 5.iepirkuma daļa
Līgums 2., 6. un 10. iepirkuma daļa
Līgums 9.iepirkuma daļa
Līgums 3.iepirkuma daļa
2017-11-01. Ziemassvētku tramvaja noformējuma izstrādāšana, uzstādīšana un uzturēšana (LPP 2017/129) EUR 6500,00, bez PVN SIA Reklāmas apgāds (42103028721) 2018-02-01
Ziņojums
Līgums
2017-10-25. Par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai (LPP 2017/87) skatīt ziņojumu SIA LDC Datortehnika, SIA TelCom, SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs 65 dienas
Ziņojums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
2017-10-25. Izmaksu - ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas sagatavošana projektam „Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā” (LPP 2017/138) EUR 3800,00, neskaitot PVN SIA AC Konsultācijas (40003586611) 49 (četrdesmit deviņas) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-10-25. Planšetdatoru uzlādes un uzglabāšanas ratiņu un digitālo interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Liepājas speciālajai internātpamatskolai (LPP 2017/144) EUR 20 132,22, neskaitot PVN SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784) 20 (divdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-10-25. Veselības izziņas telts darbības nodrošināšana Liepājā 2017.-2019.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/146) Izbeigts bez rezultāta Izbeigts bez rezultāta Izbeigts bez rezultāta
Ziņojums
2017-10-18. Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai (LPP 2017/75) skatīt ziņojumu UAB ISKU BALDAI filiāle (40003714278) 5 (pieci) mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-10-18. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Delfīns” (LPP 2017/136) Skatīt ziņojumu SIA Rēzeknes gaļas kombināts; SIA G. Grūdupa uzņēmums; SIA ADS Baltic. 24 mēneši
Ziņojums
2017-10-18. Pārtikas produktu piegāde Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunamam (LPP 2017/132) Skatīt ziņojumu AS Tukuma piens; SIA Rēzeknes gaļas kombināts; SIA ADS Baltic 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Līgums
Līgums
Līgums
2017-10-18. Par sporta inventāra piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LPP 2017/123) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-10-18. Apgaismojuma komponenšu un to piederumu piegāde (LPP 2017/137) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-10-04. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēkas atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana Ganību ielā 106, Liepājā” (LPP 2017/117) EUR 1 071 590,50, neskaitot PVN SIA firma UPTK (42103006052) 240 (divi simti četrdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-10-04. Liepājas pilsētas digitālas reklāmas kampaņas risinājuma izstrāde un realizācija (LPP 2017/105) EUR 40 000,00, neskaitot PVN SIA Initiative Latvia (40103273790) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-10-04. Iegremdējamo sūkņu piegāde un uzstādīšana lietus ūdens pārsūknēšanas stacijās Liepājā (LPP 2017/118) Iepirkuma daļā Nr. 1 - EUR 51 507,91, neskaitot PVN. Iepirkuma daļā Nr. 2 - EUR 57 701,75, neskaitot PVN SIA Gate L (48503012472) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-09-27. Par videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu (LPP 2017/113) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-09-27. Ziemassvētku egles uzstādīšana, rotāšana un uzturēšana Jaunliepājā un Karostā (LPP 2017/128) EUR 6 657,70, neskaitot PVN. SIA FIRST (42103075406) No 2017.gada 25.novembra līdz 2018.gada 1.februāri
Ziņojums
Līgums
2017-09-27. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Karoga masta jaunbūve Jāņa Čakstes laukumā , Liepājā” (LPP 2017/134) EUR 73 425,30, neskaitot PVN SIA firma UPTK (42103006052) I kārtai 45 dienas, II un III kārtai 150 dienas
Ziņojums
Līgums
2017-09-27. Veselības izziņas telts darbības nodrošināšana Liepājā 2017.-2019.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/133) Iepirkums izbeigts bez rezultāta Iepirkums izbeigts bez rezultāta Iepirkums izbeigts bez rezultāta
Ziņojums
2017-09-26. Būvuzraudzība objektā "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā. Dabas takas izbūve" EUR 5252,00, neskaitot PVN SIA d4m (41203046796)
2017-09-25. Būvuzraudzība objektā “Sportistu ģērbtuvju un administratīvās ēkas pārbūve, “Jūrmalas parks 3”, Liepājā” EUR 9889,78, neskaitot PVN SIA Fabrum (40103261486)
2017-09-21. Vienkāršotā renovācija rehabilitācijas telpu grupai SIA „Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” (JPVAC 2017/1) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Protokols
2017-09-20. Pārtikas produktu piegāde Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunamam (LPP 2017/96) Skatīt ziņojumu SIA Kabuleti Fruit - iepirkuma daļās Nr. 4, Nr.5, Nr.10; AS LPB - iepirkuma daļā Nr. 8; SIA Futurus Food - iepirkuma daļās Nr. 9 un Nr. 13; SIA ADS Baltic - iepirkuma daļā Nr.12 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Ziņojums par iepirkuma daļu Nr.1
Līgums iepirkuma daļā Nr.8
Līgums iepirkuma daļā Nr.12
Līgums iepirkuma daļās Nr.9 un Nr.13
Līgums iepirkuma daļās Nr.4, Nr.5 un Nr.10
2017-09-20. Par jaunas vieglās automašīnas piegādi Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta vajadzībām (LPP 2017/120) EUR 34701,65, neskaitot PVN SIA SD Autocentrs ( 42103012097) 16 (sešpadsmit) nedēļas
Ziņojums
Līgums
2017-09-20. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža (LPP 2017/124) Kopējā līgumcena piecās iepirkuma daļās kopā 41 885,53 EUR, neskaitot PVN SIA First (42103075406) No 25.11.2017. līdz 01.02.2018.
Ziņojums
Līgums
2017-09-20. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus (LPP 2017/125) Kopējā līgumcena divās iepirkuma daļās kopā 50629,00 EUR, neskaitot PVN SIA First (42103075406) No 25.11.2017. līdz 01.02.2018.
Ziņojums
Līgums
2017-09-20. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēkas atjaunošana un vides pieejamības nodrošināšana Ganību ielā 106, Liepājā” (LPP 2017/119) EUR 15919,12, neskaitot PVN SIA FABRUM (40103836728) Līdz būves nodošanai ekspluatācijā
Ziņojums
Līgums
2017-09-13. Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi (LPP 2017/80) EUR 40 803,80, neskaitot PVN SAS LODVILA (110753474) 01.11.2017. - 31.12.2018.
Ziņojums (23.08.2017.)
Ziņojums (13.09.2017.)
Līgums
2017-09-13. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Delfīns” (LPP 2017/82) Skatīt ziņojumu SIA ADS Baltic - iepirkuma daļa Nr. 6 un Nr. 8; SIA G.Grūdupa uzņēmums - Iepirkuma daļas Nr. 5; Nr.9; Nr.11; Nr.12. 24 mēneši
Ziņojums 06.09.2017.
Ziņojums 13.09.2017.
Līgums I
Līgums II
2017-09-13. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā. Dabas takas izbūve” (LPP 2017/99) EUR 254672,42, neskaitot PVN SIA A-Land (52103037961) 210 (divi simti desmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-09-13. Veselības dienas riska grupas bērniem 2017.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/122) EUS 2792,00, neskaitot PVN SIA PURE Academy (42103062204) 2017.gada oktobris
Ziņojums
Līgums
2017-09-06. Par TETRA rāciju sistēmas piegādi un ieviešanu (LPP 2017/109) EUR 3987,00, neskaitot PVN SIA BELSS (40003237609) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-09-06. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas pilsētas 12.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana I un II kārta” (LPP 2017/106) Konkurss izbeigts bez rezultāta Konkurss izbeigts bez rezultāta Konkurss izbeigts bez rezultāta
Ziņojums
2017-09-06. Ēdiena pagatavošana un piegāde Nakts patversmes klientiem (LPP 2017/102) Vienības cena EUR 2,50 (ar PVN) SIA Viedaga (42103050402) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-09-06. Ēdiena pagatavošana un piegāde Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem (LPP 2017/103) Vienības cena EUR 2,28 (ar PVN) SIA Viedaga (42103050402) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-08-30. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sportistu ģērbtuvju un administratīvās ēkas pārbūve, “Jūrmalas parks 3”, Liepājā” (LPP 2017/84) EUR 313563.48, neskaitot PVN SIA Liepājas Celtnieks (42103042443) 210 (divi simti desmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-08-28. Jaunaudžu kopšanu Liepājas pilsētas pašvaldības mežos EUR 1551,20 (bez PVN) SIA Manfreds pluss
2017-08-23. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža, izveidojot atsevišķus jaunus noformējuma elementus (LPP 2017/73) Konkurss izbeigts bez rezultāta Konkurss izbeigts bez rezultāta
Ziņojums (09.08.2017.) (par 1.un 2.iepirkuma daļu)
Ziņojums (23.08.2017.)
2017-08-23. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas ēkas vienkāršotā atjaunošana I un II kārta” (LPP 2017/91) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-08-23. Par biroja papīra piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2017/101) EUR 41 999,00, neskaitot PVN SIA Officeday Latvia (40003249449) 24 mēneši, bet ne vairāk kā EUR 41 999,00 bez PVN
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās
2017-08-23. Dabasgāzes piegāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” objektiem (LPP 2017/114) EUR 41 999,00, neskaitot PVN AS Latvenergo (40003032949) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-08-23. Liepājas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas 2.kārta (LPP 2017/115) EUR 13 500,00, neskaitot PVN SIA Ģeodēzists (41203006878) 6 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-08-23. Lietus kanalizācijas kolektora izbūve Graudu, Vītolu, Kr.Valdemāra, Republikas un Ģimnāzijas ielās, Liepājā 1.kārtas būvdarbi (LPP 2017/116) EUR 60396,85, neskaitot PVN SIA Grobiņas SPMK (42103005771) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-08-23. Turaidas ielas ietves izbūve posmā no Lazaretes ielas līdz Vidus ielai, Liepājā (LPP 2017/112) EUR 19572,25, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-08-23. Imantas ielas ietves atjaunošana posmā no Turaidas ielas līdz Britu flotes ielai, Liepājā (LPP 2017/111) EUR 26206,97, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-08-23. Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2017.gada pārskatu revīzijas pakalpojums (LPP 2017/85) 1.iepirkuma daļa; Līgums par Liepājas pilsētas domes iestāžu 2017.gada revīzijas pakalpojumiem. 2.iepirkuma daļa: Līgums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2017.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. 1.daļa EUR 21000,00 bez PVN/ 2.daļa EUR 20000,00 bez PVN 1.daļa SIA Nexia Audit Advice (40003858822)/ 2.daļa SIA ERNST&YOUNG BALTIC (40003593454) 2017.gada pārskatu revīzija
Ziņojums
Līgums 1.daļa
Līgums 2.daļa
2017-08-09. Liepājas pilsētas noformēšana Ziemassvētkiem - esošo noformējuma elementu remonts, uzstādīšana, uzturēšana un demontāža (LPP 2017/72) EUR 6974,00 neskaitot PVN (1.iepirkuma daļa), pārējās iepirkuma daļās konkurss izbeigts bez rezultātiem. SIA AbavaPluss (42103036150) 2018-02-01
Ziņojums
Līgums
2017-08-09. Liepājas muzeja ekspozīcijas “Latvijas pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” izveide (LPP 2017/77) EUR 71354,00, neskaitot PVN SIA Dd studio (40003516120) 10 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-08-09. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana dzīvošanai derīgā stāvoklī (LPP 2017/97) EUR 42 427,00, neskaitot PVN SIA MK Būvniecība (42103060985) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-08-09. Fizisko aktivitāšu pasākuma cikla “Mosties!” nodrošināšana Liepājā 2017.-2019.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/100) EUR 9828,00, neskaitot PVN Biedrība Liepājas vieglatlētikas klubs (40008166389) 2019.gada septembris
Ziņojums
Līgums
2017-08-09. Par interaktīvās tāfeles piegādi un uzstādīšanu (LPP 2017/92) EUR 1859,50, neskaitot PVN SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784) 20 (divdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-08-09. Ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas kolektoru izbūve posmā starp Ādu un Jauno ielu, Liepājā (LPP 2017/107) EUR 54 612,76, neskaitot PVN SIA Grobiņas SPMK (42103005771) 75 (septiņdesmit piecas) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-08-09. Veselības dienu nodrošināšana sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/98) 1.daļa - bez rezultāta, 2.daļa EUR 47 757,84, 3.daļa EUR 17 488,24 2.daļa - Liepājas Neredzīgo biedrība (40008093846), 3.daļa biedrība Dižvanagi (40008129221) Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Ziņojums
Līgums (2.iepirkuma daļa)
Līgums (3.iepirkuma daļa)
2017-08-03. Apspriede ar piegādātājiem pirms iepirkuma procedūras par transporta pakalpojumiem neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām izsludināšanas Norises laiks: 2017.gada 3.augusts plkst.14:00, Lielā zāle (207.kabinets), Rožu iela 6, Liepāja Apspriede notika 03.08.2017. Apspriede notika 03.08.2017. Apspriede notika 03.08.2017.
2017-08-02. Liepājas pilsētas pašvaldības datu glabātuves modernizācija un servisa atbalsta nodrošinājums datu glabātuvēm un serveru virtualizācijas risinājumam (LPP 2017/94) EUR 16 927,15, neskaitot PVN SIA IPRO (40003521916) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-07-26. Fizisko aktivitāšu nodrošināšana Liepājā 2017.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/90) 1.iepirkuma daļa un 3.iepirkuma daļa - Kristīna Petermane, 2.iepirkuma daļa - Liepājas Universitāte 1.iepirkuma daļa - EUR 850,00, neskaitot PVN. 2.iepirkuma daļa - EUR 1620,00, neskaitot PVN. 3.iepirkuma daļa - EUR 2300,00, neskaitot PVN. Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Ziņojums
Līgums-1
Līgums-3
Līgums-2
2017-07-26. Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjā ielā 1A, Liepājā (LPP 2017/93) EUR 49 793.78, neskaitot PVN SIA Fixman (40003910812) 65 (sešdesmit piecas) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-07-26. Dabasgāzes piegāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” objektiem (LPP 2017/110) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-07-26. Par videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu (LPP 2017/108) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-07-19. Liepājas Ezerkrasta sākumskolas telpu grupu (ziemeļu korpusā) vienkāršotā atjaunošana Lauku ielā 54, Liepājā (LPP 2017/79) EUR 57 557,76, neskaitot PVN Personu grupa SIA “BD&C” un SIA “Vektors Plus” 65 (sešdesmit piecas) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-07-19. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta” (LPP 2017/86) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-07-19. Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā” (LPP 2017/89) EUR 19 850,00, neskaitot PVN SIA “CMB” (43603024025) 40 (četrdesmit) dienu laikā
Ziņojums
Līgums
2017-07-19. Par jaunas vieglās automašīnas piegādi Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta vajadzībām (LPP 2017/56) 37 089.26 EUR, neskaitot PVN SIA SD Autocentrs (342103012097) 16 (sešpadsmit) nedēļas
Ziņojums (19.07.2017.)
Ziņojums (09.08.2017.)
2017-07-19. Transporta kustību videodetektoru piegāde un uzstādīšana Brīvības ielā, Liepājā (LPP 2017/83) 31 320.00 EUR, neskaitot PVN SIA Moduls Interjers (40003894734) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-07-12. Par tiesībām veikt reklāmas objektu izvietošanu pašvaldības reklāmas stendos, sabiedriskā transporta pieturvietās un citos reklāmas objektos un šo reklāmas nesēju uzturēšanu Liepājā (LPP 2017/76) EUR 40 877,41 neskaitot PVN SIA Mārketinga projektu aģentūra Fortius (42103027961) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-07-05. Par tiesībām veikt ceļu būvmateriālu kvalitātes pārbaudes Liepājas pilsētas pašvaldības ielu pārbūves, atjaunošanas un uzturēšanas darbos (LPP 2017/70) EUR 27 438,50, neskaitot PVN SIA Ceļu eksperts 2018-12-31
Ziņojums
Līgums
2017-06-28. Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu (LPP 2017/53) Vispārīgā vienošanās 1.un 3.daļa: SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs/ 2.daļa: SIA Inter Rīga/ 4.daļa SIA IB Serviss 24 mēneši
Ziņojums 2.iepirkuma daļa
Ziņojums 1., 3., 4.iepirkuma daļa
2017-06-28. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” (LPP 2017/68) EUR 73 373,00, neskaitot PVN SIA d4m (41203046796) 470 (četri simti septiņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-06-28. Pacelšanas platformas izbūve Liepājas speciālās internātpamatskolas telpās Klaipēdas ielā 94, Liepājā (LPP 2017/81) EUR 56 661,45, neskaitot PVN SIA Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks (42103000295) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-06-28. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Skvēra labiekārtojums Republikas un K.Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā” (LPP 2017/63) EUR 14 630,00, neskaitot PVN SIA A.R.T.PROJEKTS (40003954817) 110 dienas
Ziņojums
Līgums
2017-06-20. Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā” (LPP 2017/65) Iepirkums izbeigts bez rezultāta Iepirkums izbeigts bez rezultāta Iepirkums izbeigts bez rezultāta
Ziņojums
2017-06-20. Fizisko aktivitāšu nodrošināšana Liepājā 2017.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/60) 3.iepirkuma daļa - EUR 975,00, neskaitot PVN. 2.iepirkuma daļa, 4.iepirkuma daļa un 6.iepirkuma daļa - pārtrauktas, 5.iepirkuma daļa-izbeigta bez rezultāta. 3.iepirkuma daļa - Zane Frickausa, 2.iepirkuma daļa, 4.iepirkuma daļa un 6.iepirkuma daļa - pārtrauktas, 5.iepirkuma daļa-izbeigta bez rezultāta. No 2017.gada jūnija līdz 2017.gada decembrim
Ziņojums
Līgums 3.daļa
2017-06-14. Izmaksu - ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas sagatavošana projektam „Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā” (LPP 2017/78) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-06-09. Apspriede ar piegādātājiem pirms atkārtota atklāta konkursa ““Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Delfīns””” izsludināšanas. Norises laiks: 2017.gada 9.jūnijs plkst.14:00.Lielā zāle (207.kabinets), Rožu iela 6, Liepāja Apspriede notika 09.06.2017. Apspriede notika 09.06.2017. Apspriede notika 09.06.2017.
2017-06-09. Fizisko aktivitāšu nodrošināšana Liepājā 2017.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/60) 1.iepirkuma daļa - EUR 660,00, neskaitot PVN. 7.iepirkuma daļa - EUR 1 918,84, neskaitot PVN. 1.iepirkuma daļa - Imants Ločmelis. 7.iepirkuma daļa - Liepājas Neredzīgo biedrība (40008096846) No 2017.gada jūnija līdz 2017.gada decembrim
Ziņojums
Līgums 1.daļa
Līgums 7.daļa
2017-06-07. Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā (LPP 2017/25) EUR 4399664,20, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 450 (četri simti piecdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-06-07. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā” (LPP 2017/19) EUR 445137,36, neskaitot PVN SIA firma UPTK (42103006052) 110 dienas
Ziņojums
2017-06-07. Liepājas speciālās internātpamatskolas teritorijas labiekārtojuma atjaunošana Klaipēdas ielā 94, Liepājā 4.kārta (LPP 2017/66) EUR 46 722,39, neskaitot PVN SIA A-Land (52103037961) 70 dienas.
Ziņojums
Līgums
2017-06-07. Skolas ēkas remonts Uliha ielā 56, Liepājā (LPP 2017/67) EUR 31 001,73, neskaitot PVN SIA Liepājas Celtnieks (42103042443) 50 (piecdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-06-07. Pacelšanas platformas izbūve Liepājas speciālās internātpamatskolas telpās Klaipēdas ielā 94, Liepājā (LPP 2017/71) Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
2017-06-07. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 2.kārta” (LPP 2017/69) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-05-31. Sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumu nodrošināšana Liepājā 2017.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/59) EUR 8 400,00, neskaitot PVN Pacientu biedrība ParSirdi.lv (40008182148) Saskaņā ar plānu
Ziņojums
Līgums
2017-05-31. Par tiesībām veikt biroja tehnikas izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu (LPP 2017/53) Vispārīgā vienošanās 2.iepirkuma daļā - SIA Inter - Rīga (40003100234) 24 mēneši
Ziņojums
2017-05-29. Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi Liepājas speciālās internātpamatskolas vajadzībām (LPP 2017/51) EUR 21 735,54, neskaitot PVN SIA ARDALA (42103017747) 16 (sešpadsmit) nedēļas
Ziņojums
Līguma teksts
2017-05-29. Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Delfīns” (LPP 2017/43) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-05-29. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sportistu ģērbtuvju un administratīvās ēkas pārbūve, “Jūrmalas parks 3”, Liepājā” (LPP 2017/39) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-05-29. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Vaduguns” ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās Kungu ielā 7, Liepājā” EUR 1600,00, neskaitot PVN SIA Liepājas celtniecības kompānija (52103015451) 90 dienas
2017-05-29. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta, Nīcas novada, Bernātos, “Varavīksnītēs”” EUR 2400,00, neskaitot PVN SIA CBU (50203048821) 100 dienas
2017-05-29. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Ēkas fasādes atjaunošana E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā” EUR 1500,00, neskaitot PVN SIA Liepājas celtniecības kompānija (52103015451) 90 dienas
2017-05-24. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā” EUR 4525,00, neskaitot PVN SIA Liepājas celtniecības kompānija (52103015451) 110 dienas
2017-05-17. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde" un tās pārraudzībā esošo sporta izglītības iestāžu vajadzībām (LPP 2017/26) EUR 60 355,00, neskaitot PVN AS Liepājas autobusu parks (40003015652) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-05-17. Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām (LPP 2017/27) EUR 66 200,00, neskaitot PVN SIA A.P.Auto (42103021511) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums 1.iepirkuma daļa
Līgums 2.iepirkuma daļa
Līgums 3.iepirkuma daļa
2017-05-17. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (LPP 2017/61) Vispārīgā vienošanās SIA 2K2 (42103045647); SIA Konstruktionsgruppe Bauen Latvija (40003660242); SIA d4m (41203046796) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās
2017-05-17. Par individuāli šūtu sporta formu piegādi (LPP 2017/54) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-05-17. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sporta laukuma atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā” (LPP 2017/52) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-05-17. Izmaksu - ieguvumu analīzes un projekta pieteikuma veidlapas sagatavošana projektam „Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā” (LPP 2017/57) EUR 6 400,00, neskaitot PVN SIA Konsorts (40003209785) 49 (četrdesmit deviņas) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-05-17. Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv izveide: koncepcijas, dizaina un funkcionalitātes izstrāde EUR 43 900,00, neskaitot PVN SIA “WRONG Digital” (40103438462) 6 mēneši
Ziņojums
2017-05-12. Ceļa horizontālo apzīmējumu atjaunošana valsts galvenā autoceļa A9 (Rīga - Liepāja) tranzītielas Pulvera ielas posmā no Brīvības ielas līdz Cukura ielai, Liepājā (LPP 2017/50) EUR 55 240.93, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 20 (divdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-05-12. Servera un datu masīva iegāde, esošā servera veiktspējas uzlabošana (LPP 2017/62) EUR 15 798,97, neskaitot PVN. SIA Datakom (40103142605) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-05-10. Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta (LPP 2017/20) EUR 1490234.48, neskaitot PVN SIA Aizputes ceļinieks (42103000806) 210 (divi simti desmit) dienas
ZIņojums
Līguma teksts
2017-05-10. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Vaduguns” ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās, Kungu ielā 7, Liepājā (LPP 2017/48) EUR 32 235.35, neskaitot PVN SIA SK Lauktehnika (42103047991) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
Līguma grozījumi
2017-05-03. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Latvijas Republikā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām (LPP 2017/23) 1.iepirkuma daļa -EUR 6 626,00, neskaitot PVN. 2.iepirkuma daļa - EUR 22 969,00, neskaitot PVN. 1.iepirkuma daļa - SIA A.P.AUTO (42103021511). 2.iepirkuma daļa - AS Liepājas autobusu parks (40003015652) 12 mēneši
Ziņojums
Līguma teksts (Par 2.iepirkuma daļu)
Līguma teksts (Par 1.iepirkuma daļu)
2017-05-03. Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam „Ēku pārbūve un teritorijas labiekārtojums Dārza ielā 10, Liepājā" (LPP 2017/44) 11 950,00, neskaitot PVN Piegādātāju apvienība SIA MV Būveksperti un SIA Lūsis V 40 (četrdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-05-03. Liepājas pilsētas objekta festivālā "Staro Rīga" izveidošana un realizēšana (LPP 2017/55) Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem Iepirkums izbeigts bez rezultātiem
Ziņojums
2017-05-03. Fizisko aktivitāšu nodrošināšana Liepājā 2017.gadā projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” ietvaros (LPP 2017/58) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-04-26. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve Peldu ielā 57, Liepājā” (LPP 2016/147) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
Ziņojums 2
2017-04-26. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” (LPP 2017/32) Iepirkuma procedūra izbeigta Iepirkuma procedūra izbeigta Iepirkuma procedūra izbeigta
ZIņojums
2017-04-26. Par tiesībām veikt soliņu un atkritumu urnu demontāžu, piegādi un uzstādīšanu bērnu rotaļu laukumā Jūrmalas parkā, Liepājā (LPP 2017/42) EUR 18 250,74, neskaitot PVN SIA Sentios (40103868193) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums
Līguma teksts
2017-04-26. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Ēkas fasādes atjaunošana E.Veidenbauma ielā 3, Liepājā” (LPP 2017/41) EUR 27 217,50, neskaitot PVN SIA AB Būvniecība (41203031752) 90 (deviņdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-04-26. Garnizona kapsētas rekonstrukcija Liepājā, 6.,7.,8.un 9.kārta (LPP 2017/49) 1.iepirkuma daļa EUR 59 184,00, neskaitot PVN; 2.iepirkuma daļa EUR 55 020,84, neskaitot PVN SIA A-Land (52103037961) 150 dienas
Ziņojums
Līgums
2017-04-19. Par informatīvā izdevuma “Katram Liepājniekam” sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu (LPP 2017/10) EUR 44 873,41, neskaitot PVN SIA Kurzemes Vārds (42103002455) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
2017-04-19. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai (LPP 2017/35) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-04-19. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Kapsēdes ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas līdz pilsētas robežai, Liepājā, 1.kārta (LPP 2017/24) EUR 20 996,00, neskaitot PVN SIA d4m (41203046796) 210 (divi simti desmit) dienas
Ziņojums
Līguma teksts
2017-04-12. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbinieku veselības apdrošināšanu (LPP 2017/4) EUR 511 920,00 vienā gadā Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (50003958651) 3 (trīs) gadi
Ziņojums
Līgums
2017-04-12. Par vispārīgās vienošanās noslēgšanu būvuzrauga izvēlei Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansētajos objektos kultūras pieminekļu saglabāšanai (LPP 2017/36) Vispārīgā vienošanās SIA Firma L4 (40003236001) 12 (divpadsmit) mēneši
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās
2017-04-12. Par servera piegādi (LPP 2017/40) EUR 2 150,00, neskaitot PVN SIA LIEPĀJAS SKAITĻOŠANAS CENTRS 1 (42103017713) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-04-12. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta” (LPP 2017/46) EUR 59 450,20, neskaitot PVN SIA A-Land (52103037961) 100 (viens simts) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-04-05. Par tiesībām veikt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un to iekārtu atjaunošanas un uzturēšanas darbus Liepājā (LPP 2017/15) EUR 550 308,96, neskaitot PVN SIA Kurzemes būvserviss (42103040372) 36 (trīsdesmit seši) mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-04-05. Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2017/17) Saskaņā ar vienību izcenojumiem 2.,3.,4. iepirkuma daļā SIA SD AUTOCENTRS (42103012097) 36 mēneši
Ziņojums (Par 2.,3.,4. iepirkuma daļu)
Līgums (Par 2.,3.,4.iepirkuma daļu)
Ziņojums (Par 1.iepirkuma daļu)
Līgums(Par 1.iepirkuma daļu)
2017-04-05. Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Beberliņu teritorijas labiekārtojums Liepājā” (LPP 2017/45) EUR 13 452,50, neskaitot PVN SIA 106 (viens simts sešas dienas)
Ziņojums
Projektēšanas līguma teksts
Autoruzraudzības līguma teksts
2017-03-31. Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi Liepājas speciālās internātpamatskolas vajadzībām (LPP 2017/47) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-03-23. Apspriede ar piegādātājiem par izsludināmo atklāto konkursu Par tiesībām veikt biroja tehnikas tehniskās apkopes, izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu Apspriede notika 23.03.2017. Apspriede notika 23.03.2017. Apspriede notika 23.03.2017.
2017-03-22. Liepājas pilsētas pašvaldības portāla www.liepaja.lv koncepcijas, dizaina un funkcionalitātes izstrāde (LPP 2017/13) Prēmija uzvarētājam EUR 1000,00 SIA WRONG Digital Sarunu procedūra
Ziņojums
2017-03-22. Sportisko aktivitāšu un atjautības uzdevumu sagatavošana un organizēšana orientēšanās spēles komandām “Liepājas pēdas Latvijā” kontrolpunktos (LPP 2017/33) 8256,00 SIA Mācību un konsultāciju centrs ABC (45403009746) 2017.gada 4.maijā no plkst.13.00 līdz 17.30
Ziņojums
Līgums
2017-03-22. Par dāvanu (adītu zābaciņu) jaundzimušajiem piegādi (LPP 2017/34) EUR 7 150,00 IK Dace Brūvere (42102040197) 2018-01-20
Ziņojums
Līgums
2017-03-20. Krūmu ielas pārbūve posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā (LPP 2017/1) EUR 910 041,31, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 210 (divi simt desmit) dienas
Ziņojums
Līguma teksts
2017-03-15. Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Krūmu ielas pārbūve posmā no Ziemeļu ielas līdz Pulvera ielai, Liepājā” (LPP 2017/2) EUR 25 669,00, neskaitot PVN SIA d4m (41203046796) 210 (divi simti desmit) dienas
Ziņojums
Līguma teksts
2017-03-15. Par tiesībām veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Graudu ielas, Jūras ielas un Kūrmājas prospekta krustojuma pārbūve satiksmes drošības uzlabošanai Liepājā” (LPP 2017/12) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-03-15. Par tiesībām veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību veco ļaužu dzīvojamās mājas vienkāršotai fasādes un iekšējo inženiertīklu atjaunošanai Ganību ielā 135/141, Liepājā (LPP 2017/38) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-03-15. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta” (LPP 2017/37) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-03-13. Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā (id. Nr. LU 2016/1KF) EUR 1 198 516,99 bez PVN AS UPB (42103003187)
Paziņojums
2017-03-08. Par tiesībām veikt būvdarbus Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vajadzībām, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus (LPP 2016/123) EUR 605909,78, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN SIA firma UPTK (42103006052) 140 dienas
Ziņojums
Līguma teksts
2017-03-08. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Būvdarbi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vajadzībām, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus” (LPP 2017/9) EUR 5 895,00, neskaitot PVN SIA Fabrum (40103261486) 140 dienas
Ziņojums
Līgums
2017-03-08. Par tiesībām veikt biroja tehnikas tehniskās apkopes, izejmateriālu piegādi, rezerves daļu piegādi un remontu (LPP 2017/3) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-03-08. Par tiesībām veikt reklāmas objektu izvietošanu pašvaldības reklāmas stendos, sabiedriskā transporta pieturvietās un citos reklāmas objektos un šo reklāmas nesēju uzturēšanu Liepājā (LPP 2017/5) EUR 26 026,26, neskaitot PVN SIA Amber KEI (41203041500) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-03-08. Vides dizaina objektu “Gliemezis”, “Taurenis” un “Bruņurupucis” uzstādīšana un kopšana, Liepājā (LPP 2017/31) EUR 13 650,00, neskaitot PVN SIA Sedumi (45403008187) 2017-10-06
Ziņojums
Līgums
2017-03-01. Asfaltbetona segumu uzturēšanas darbi Liepājā (LPP 2016/138) EUR 2 096 456,94, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 36 mēneši
Ziņojums
2017-03-01. Liepājas pilsētas reklāmas kampaņas radošā risinājuma izstrāde un realizācija (LPP 2017/14) EUR 12 350,00, neskaitot PVN SIA The Weekend (40103886625) 24 mēneši
Ziņojums
2017-03-01. Grants segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (LPP 2017/30) EUR 130 185,86, neskaitot PVN VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Liepājas ceļu rajons (40003356530) 12 mēneši
Ziņojums
Līguma teksts
2017-03-01. Apstādītu puķu kastu piegāde, uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā (LPP 2017/28) EUR 10 681,00, neskaitot PVN SIA Pīlādži – juniors (42103048802) 2017-10-06
Ziņojums
Līgums
2017-03-01. Dekoratīvo puķu trauku uzstādīšana uz laternu stabiem, aprīkošana un uzturēšana, Liepājā (LPP 2017/29) EUR 9 271,20, neskaitot PVN SIA Pīlādži – juniors (42103048802) 2017-10-06
Ziņojums
Līgums
2017-02-28. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana (LPPINĪP 2017/2) EUR 50 389,68 neskatot PVN SIA MK Būvniecība 90 dienas
Ziņojums
2017-02-22. Bruģa segumu ikdienas uzturēšana Liepājā (LPP 2016/146) EUR 435 639,15, neskaitot PVN SIA A-Land (52103037961) 36 mēneši
Ziņojums
2017-02-22. Par resursu vadības sistēmas Horizon abonēšanu un uzturēšanu (LPP 2017/21) EUR 18 700,00, neskaitot PVN SIA Visma Enterprise (40003734170) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-02-22. Par datu analīzes sistēmas Microstrategy atbalsta pakalpojumiem (LPP 2017/22) EUR 8 237,33, neskaitot PVN SIA Visma Enterprise (40003734170) 12 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-02-15. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzturēšana Liepājā (LPP 2016/148) EUR 258 044,67, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) līdz 2020.gada 1.martam
Ziņojums
2017-02-15. Par dāvanu komplektu jaundzimušajiem piegādi (LPP 2016/8) EUR 6500,00 (1.daļa) Guntars Andersons (1.daļa) / 2.daļā izbeigts bez rezultāta 2017-04-20
Ziņojums
Līgums
2017-02-15. Par programmatūras licenču piegādēm (LPP 2017/11) Līdz EUR 41 000,00, bez PVN skatīt ziņojumu 36 (trīsdesmit seši) mēneši
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās
2017-02-15. Autobusu pieturas pārbūve pie zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 29, Liepājā (LPP 2017/16) EUR 32 325,56, neskaitot PVN SIA Ceļu, tiltu būvnieks (42103019682) 40 (četrdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums
2017-02-13. Par informatīvo un reklāmas materiālu druku un piegādi (LRTIB/2017/1) EUR 33 592 (neskaitot PVN) SIA Talsu tipogrāfija (40003309555) 12 mēneši
Lēmuma protokols
2017-02-09. Zemes vienību robežu uzmērīšana, zemes robežu, situācijas, apgrūtinājumu un nomas plānu izgatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana un zemes ierīcības projektu izstrādāšana (LPPINĪP 2017/1) EUR 13 000,00, neskaitot PVN SIA „METRUM” (40003388748) Līdz līguma saistību izpildei
Ziņojums
2017-02-08. Ceļa zīmju un citu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšana Liepājā (LPP 2016/141) EUR 168 860,40, neskaitot PVN VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (40003356530) 36 mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-02-08. Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos, 1.kārta” (LPP 2017/6) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-02-08. Par biroja papīra piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu un aģentūru vajadzībām (LPP 2017/18) EUR 37 402,00, neskaitot PVN SIA Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs (42103015784) 24 (divdesmit četri mēneši)
Ziņojums
Vispārīgā vienošanās
2017-02-01. Par tiesībām veikt publisko tualešu uzturēšanu Liepājas pilsētā. (LPP 2016/136) EUR 93 458,59, neskaitot PVN, vienā gadā SIA Amber Kei (41203041500) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums
Līgums
2017-02-01. Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus (LPP 2016/143) EUR 53 461,50, neskaitot PVN, vienā gadā SIA Eko Kurzeme (42103030389) 24 (divdesmit četri) mēneši
Ziņojums
2017-02-01. Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde" un tās pārraudzībā esošo sporta izglītības iestāžu vajadzībām (LPP 2017/7) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-01-25. Par tiesībām veikt reklāmas objektu izvietošanu pašvaldības reklāmas stendos, sabiedriskā transporta pieturvietās un citos reklāmas objektos un šo reklāmas nesēju uzturēšanu Liepājā 2017.gadā (LPP 2016/145) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-01-25. Par tiesībām veikt būvprojektu ekspertīzi izglītības iestāžu ēkām Ganību ielā 106, Liepājā un Liedaga ielā 5, Liepājā (LPP 2016/144) 1.iepirkuma daļa-EUR 7000,00, neskaitot PVN. 2.iepirkuma daļa-EUR 8000,00, neskaitot PVN. Abās iepirkuma daļās AS Inspecta Latvia (40003130421) 30 (trīsdesmit) dienas
Ziņojums
Līgums-1
Līgums-2
2017-01-24. Veterinārārsta un farmaceitiskie pakalpojumi Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei EUR 11 532,34 Veterinārārste Endija Venškevica, Veterinārārsta prakses sertifikāts nr. V-2786-20 12 mēneši
Lēmums
Līgums
2017-01-18. Par transporta līdzekļu apkopes, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vajadzībām (LPP 2016/115) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-01-13. Par lietotas kravas furgona automašīnas piegādi Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Nodarbinātības projekti” vajadzībām (NP 2016/1) EUR 7700,00, neskaitot PVN AS LatLADA (40003017206) 2 nedēļas
Lēmums
Līgums
2017-01-11. Par tiesībām veikt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un to iekārtu atjaunošanas un uzturēšanas darbus Liepājā (LPP 2016/121) Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta Iepirkuma procedūra pārtraukta
Ziņojums
2017-01-11. Bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšana un remontdarbi Liepājā (LPP 2016/127) EUR 48 654,36, neskaitot PVN SIA IGA – 4 (42103032290) No 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim
Ziņojums
2017-01-11. Paredzētās darbības “Pludmales un piekrastes teritorijas labiekārtošana saskaņā ar tematisko plānojumu “Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”” ietekmes uz vidi novērtējums (LPP 2016/135) EUR 23 900,00, neskaitot PVN SIA Eiroprojekts (40003493684) 330 dienu laikā
Ziņojums
Līgums
2017-01-11. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Būvdarbi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vajadzībām, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma principus (LPP 2016/131) Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts Iepirkums pārtraukts
Ziņojums
2017-01-04. Jaunas digitalizācijas sistēmas ar diviem detektoriem piegāde un uzstādīšana SIA “Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs” rentgendiagnostiskas iekārtai VILLA SM MOVIPLAN (JPVAC 2016/1-16/1) EUR 58 950,00, neskaitot PVN SIA Digiteks (40003521136) 60 (sešdesmit) dienas
Ziņojums